Buitengewoon basisonderwijs

Het buitengewoon onderwijs laat de leerlingen geen gemeenschappelijk leerprogramma doorlopen, maar zorgt voor een geïndividualiseerd curriculum dat aangepast is aan de noden en de mogelijkheden van elke leerling. Daarom selecteert het schoolteam de ontwikkelingsdoelen die het voor een bepaalde leerling of leerlingengroep wil nastreven. Deze selectie is een fase in de handelingsplanning.

Schoolteams selecteren ontwikkelingsdoelen uit de eindtermen of ontwikkelingsdoelen van het gewoon basisonderwijs en de decretaal vastgelegde (aanvullende/specifieke) ontwikkelingsdoelen voor de types basisaanbod, 2 en 7.

Voor het buitengewoon basisonderwijs Type 3 zijn er geen door het Vlaamse Parlement bekrachtigde ontwikkelingsdoelen. Er werd een (niet bindend)
servicedocument ontwikkeld dat een visietekst en doelen bevat en is bedoeld als inspiratiebron voor de schoolteams die onderwijs verstrekken aan leerlingen met ernstige gedrags- en emotionele problemen. Het servicedocument kwam tot stand in een commissie van academici en ervaringsdeskundigen uit het onderwijsveld.

Voor types 4 en 6 werden nog geen ontwikkelingsdoelen ontwikkeld. Leerlingen van type 5 (kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis of op medische gronden verblijven in een preventorium) worden beschouwd als regelmatige leerling in de school waar zij zijn ingeschreven. Voor type 5 bestaan dan ook geen ontwikkelingsdoelen.

Hieronder vindt u de goedgekeurde ontwikkelingsdoelen voor types basisaanbod, 2 en 7 van het buitengewoon kleuter- en/of lager onderwijs. Voor type 1 en type 8 bestaat geen buitengewoon kleuteronderwijs.

U vindt per type telkens de algemene uitgangspunten en vervolgens per leergebied een algemene inleiding, de uitgangspunten, de ontwikkelingsdoelen, een informatiemap en extra informatie. De informatiemap legt de relatie tussen de decretale teksten en de onderwijspraktijk. Meer informatie over het onderwijsaanbod in het buitengewoon basisonderwijs.

Basisaanbod (type 1 - type 8) tot 01.09.2020

Hier vindt u de ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod die gelden tot 01.09.2020. 

 

Basisaanbod vanaf 01.09.2020

Hier vindt u de ontwikkelingsdoelen voor buitengewoon basisonderwijs type basisaanbod die gelden vanaf 01.09.2020.

Type 8

Algemene uitgangspunten

Leergebieden buitengewoon lager onderwijs

Bijkomende ontwikkelingsdoelen buitengewoon lager onderwijs

Type 7

Algemene uitgangspunten

Voor de volgende leergebieden gelden de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het gewoon kleuteronderwijs

Voor de volgende leergebieden gelden de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het gewoon lager onderwijs

Aanvullende ontwikkelingsdoelen buitengewoon kleuter- en lager onderwijs

Bijkomende specifieke ontwikkelingsdoelen buitengewoon kleuter- en lager onderwijs