Duaal leren

Standaardtrajecten

Duaal leren is een volwaardige leerweg waarbij jongeren algemene vorming en beroepsgerichte competenties verwerven op school en op de werkvloer.

Voor elke duale opleiding werkt AHOVOKS samen met de betrokken sector, de opleidingsverstrekkers, VDAB en Syntra Vlaanderen een standaardtraject uit.

De werkplek is samen met de school verantwoordelijk voor het realiseren van de competenties opgenomen in het standaardtraject van de studierichting. Een standaardtraject bevat clusters van competenties die gebaseerd zijn op eindtermen en/of één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast geeft het traject ook aan of de leerling gemiddeld meer of minder dan 20 uren per week op de werkvloer zal doorbrengen. Dit bepaalt het contract waarmee de leerling tewerkgesteld wordt en daaraan gekoppeld of de leerling hiervoor een verloning krijgt.

Op 1 september 2016 werd gestart met een proefproject in 7 studierichtingen. In 2017 volgenden er nog 14 extra richtingen. In 2018 zijn er 50 duale studie richtingen in het proefproject.  Op 1 september 2019 wordt duaal leren definitief geïmplementeerd in scholen voor voltijds onderwijs, de centra voor deeltijds onderwijs en Syntra-lesplaatsen.

 

Standaardtrajecten proefproject “schoolbank op de werkplek” schooljaar 2018-2019

 

Standaardtrajecten duaal gewoon secundair onderwijs 2019-2020

 

Standaardtrajecten duaal BuSO OV3 2019-2020

 

Links