Hoger beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs (hbo5) behoort tot het hoger onderwijs. De opleidingen van het hbo5 leiden op tot een beroep en zijn gericht op doorstroom naar een professionele bachelor. De '5' in de naam 'hbo5' verwijst naar het 5de niveau van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Samenwerkingsverbanden tussen hogescholen, centra voor volwassenenonderwijs of instellingen secundair onderwijs verpleegkunde richten HBO5-opleidingen in. De opleidingen in het hbo5 leiden tot een diploma van gegradueerde. Een beperkt aantal bestaande opleidingen leiden tot een certificaat.

De bestaande hbo5-opleidingen zullen in de toekomst stelstelmatig afgebouwd of omgevormd worden naar opleidingen die gebaseerd zijn op een erkende onderwijskwalificatie van kwalificatieniveau 5. In de overgangsperiode zullen de bestaande opleidingen en de omgevormde of nieuwe opleidingen naast elkaar bestaan.