Hoger beroepsonderwijs - Biotechniek

Bestaande opleidingen

De opleidingsprofielen die op deze pagina gepubliceerd worden zijn goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs.

Voor de opleidingen waarvoor geen opleidingsprofiel ontwikkeld werd, worden de door de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs goedgekeurde structuurschema’s als service ter beschikking gesteld.

Voor de opleidingen die lineair ingericht worden is enkel informatie beschikbaar via de goedgekeurde leerplannen en lessentabellen.

  • Biotechnologie
  • Chemie
  • Chemie en textiel

Omgevormde en nieuwe opleidingen

De opleidingsprofielen die op deze pagina gepubliceerd worden, zijn ontwikkeld door de samenwerkingsverbanden hbo5 en bekrachtigd door het VLHORA-platform hbo5.

De opleidingsprofielen zijn uitgewerkt volgens eenzelfde methodiek die in de handleiding "Van onderwijskwalificatie niveau 5 naar opleidingsprofiel hoger beroepsonderwijs" beschreven is.

  • Er zijn nog geen omgevormde of nieuwe opleidingen in het studiegebied Biotechniek