Lerarenopleiding - Informatiebrochure secundair onderwijs

Een nieuw profiel voor de leraar secundair onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Informatiebrochure bij de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leraren

het beroepsprofiel een ruimere bekendheid te geven binnen de onderwijswereld heeft het departement Onderwijs en Vorming aan een vijftal deskundigen uit de lerarenopleiding gevraagd om samen met de entiteit Curriculum een brochure te ontwikkelen waarin de verschillende typefuncties worden toegelicht en waarmee tegelijk een beeld wordt geschetst van de wijze waarop binnen de lerarenopleidingen aan de basiscompetenties wordt gewerkt.

U kunt de informatiebrochure voor de leraar kleuteronderwijs en lager onderwijs raadplegen en ook gratis bekomen via de dienst Publicaties.