Onderwijsdoelen

onderwijsdoelen

Op de website van Onderwijsdoelen kunt u terecht voor alle informatie over einddoelen, ontwikkelingsdoelen, basiscompetenties en doelen beroepsgerichte vorming.

Per onderwijsniveau en opleiding vindt u eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen, aangevuld met bijkomende informatie..

Naast deze informatie kunt u ook alle relevante peilingen en publicaties raadplegen.

 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs
 • Eerste graad
 • Tweede graad
 • Derde graad
 • Buitengewoon basisonderwijs
 • Buitengewoon secundair onderwijs
 • Studiegebieden
 • Eerste graad
 • NIEUW: eerste graad vanaf 1/9/19
 • Tweede graad
 • Derde graad
 • Basiseducatie
 • Secundair volwassenenonderwijs
 • Defensie
 • Servicedocumenten
 • Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Werkseminaries
 • Paralleltoetsen