Secundair volwassenenonderwijs

Het Secundair Volwassenenonderwijs biedt beroepsgerichte en algemene opleidingen aan.

Opleidingen ASO3 uit het studiegebied Algemene vorming leiden tot het diploma secundair onderwijs. Andere opleidingen leiden tot een certificaat. Een hele reeks van deze opleidingen leiden in combinatie met het certificaat Aanvullende Algemene Vorming tot het diploma secundair onderwijs.

De doelen van de opleidingen uit het studiegebied Algemene vorming worden beschreven via eindtermen/ specifieke eindtermen/ basiscompetenties. Voor de opleidingen uit de andere studiegebieden gebruiken we basiscompetenties.

Voor de eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties gelden de definities uit het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.