Opleidingen

Op deze website vind je alle opleidingen en opleidingsprofielen waarvoor de Vlaamse overheid verantwoordelijk is.

  • De modernisering van het secundair onderwijs zal in voege gaan in de eerste graad op 1 september 2019, in de tweede graad op 1 september 2021, in de derde graad op 1 september 2023 en in Se-n-Se op 1 september 2025.
  • Op 19 juli 2019 keurde de Vlaamse Regering de invulling van de matrix goed met een overzicht van alle studierichtingen van het secundair onderwijs. 

Raadpleeg hier de matrix. 

  • Gewoon secundair onderwijs
  • BuSO OV4
  • BuSO OV3