Buitengewoon secundair onderwijs

Voor Opleidingsvorm 4 gelden de (specifieke) eindtermen, ontwikkelingsdoelen en erkende beroepskwalificaties van het overeenstemmend niveau van het gewoon secundair onderwijs.

Voor Opleidingsvorm 1, 2 en 3 kan het schoolteam (naast de selectie uit de ontwikkelingsdoelen bepaald voor de betreffende opleidingsvorm) ontwikkelingsdoelen selecteren uit de (specifieke) eindtermen, ontwikkelingsdoelen en erkende beroepskwalificaties van het gewoon secundair onderwijs, van andere types van het buitengewoon secundair onderwijs of van het gewoon of buitengewoon basisonderwijs. Deze selectie is een fase in de handelingsplanning.

Opleidingsvorm 4

In opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs gelden de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de specifieke eindtermen van het overeenstemmende niveau van het gewoon secundair onderwijs respectievelijk als eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen.